Media

Tiedote Suomen Partiolaiset: Ulkoministeri Timo Soini avaa maailmantason partiokonferenssin 7.8.2015

Partiotyttöjen Maailmanliiton tukijärjestön Olave Baden-Powell Societyn kansainvälinen konferenssi järjestetään 6.–9. elokuuta 2015 Tampereella. Tapahtuma kokoaa Tampere-taloon 250 partio- ja yhteiskuntavaikuttajaa 30 maasta kautta maailman. Konferenssin teemana on Partiotytöt – tulevaisuuden johtajia.

Konferenssin saapuu avaamaan Suomen ulkoministeri Timo Soini. Ulkoministerinä Soini on tuonut esiin sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä ongelmia ja vaatinut tasa-arvon saavuttamista kaikkialla maailmassa.

– Naisia ei pidä nähdä vain uhreina maailman konfliktitilanteissa, vaan heille pitää antaa aktiivinen rooli vaikuttaa taloudellisesti ja poliittisesti konfliktien ehkäisyyn ja kestävän rauhan rakentamiseen, Soini toteaa tervehdyksessään konferenssille.

Soinin tervehdyksen jälkeen ministeri Elisabeth Rehn ja nuori partiojohtaja Inari Timonen-Nissi keskustelevat naisjohtajuudesta ja naisten asemassa nykymaailmassa. Rehnillä on jaettavanaan sekä henkilökohtainen kertomus kasvusta johtajuuteen että monissa humanitäärisissä tehtävissä karttunut kokemus naisten ja tyttöjen asemasta erityisesti maailman kriisipesäkkeissä.
Tyttöjen partiotoiminnan käynnistäjän Olave Baden-Powellin nimeä kantavan järjestön Olave Baden-Powell Societyn tehtävänä on tukea taloudellisesti Partiotyttöjen Maailmanliittoa (World Associaton of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS), johon kuuluu noin 10 miljoonaa tyttöä ja nuorta naista sadassa eri maassa.
– Kehittyvissä maissa partiotoiminnalla on tärkeä rooli tyttöjen ja naisten aseman parantamisessa. Tuki kohdistuu kehitysmaiden tyttöjen ja nuorten naisten kouluttamiseen yhteiskuntiensa aktiivisiksi jäseniksi sekä tuleviksi johtajiksi, kertoo Olave Baden-Powell Societyn pitkäaikainen jäsen ja konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Doris Stockmann.
Nepalilaiset nuoret partiojohtajat tuovat käytännönkokemusta konferenssin teemoista

Konferenssin 30 osallistujamaan joukossa on myös Nepal, joka on jo usean vuoden ajan ollut Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyö- ja koulutuskohde. Ulkoministeriö mahdollistaa Nepalin partiolaisten kansallisen nuorisovaltuuston jäsenen Iksha Subban, 25, sekä Suomen ja Nepalin partiolaisten yhteisen Nepal2-hankkeen projektikoordinaattorin Sambida Regmin, 27, osallistumisen konferenssiin. Subba ja Regmin tuovat mukanaan tietoa ja käytännön kokemusta tapahtuman keskeisistä teemoista ja naisten roolin vahvistamisesta tulevaisuuden päätöksenteossa.
– Kehityskysymysten kannalta on erityisen tärkeätä käsitellä tyttöjen asemaa yhdessä etelän kumppanimaan kanssa. Tapahtuma antaa osallistujille myös mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja omia verkostojaan, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm toteaa.

Konferenssi on Suomessa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kutsumana. Konferenssiin osallistuu myös HKK Tanskan prinsessa Benedikte, joka Olave Baden-Powell Societyn suojelija.

Lisätietoja:

Konferenssin viestintävastaava Iina Ojala, p 040 801 6189
Konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Doris Stockmann, p. 040 7306 148
www.partio.fi/obps

Partio on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä. Partio on kaikille avoin maailmanlaajuinen harrastus, joka vaalii vastuuntuntoisuutta, ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista sekä johtajuustaitoja.

Vapaaehtoisemme antavat vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia aikaansa lasten ja nuorten partioharrastamisen mahdollistamiseksi. Tämä vastaa yli 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta.
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. www.partio.fi